http://www.svd.se/minaj-slar-billboardrekord--gar-om-franklin