http://www.svd.se/debatt-direkt-vad-tycker-du-om-ordningen-i-skolan