http://m3.idg.se/2.1022/1.680935/starcraft-anvands-som-valplattform-i-sydkoreanska-presidentvalet